mapa Mytí oken, s.r.o.
Přátelství 986/19
104 00   Praha 10
Email: uklid@mytioken.cz

Mobil: (+420) 603 232 515

Úklidová terminologie

převzato ze stránek CAC - Česká asociace úklidu a čištění

Pojem Vysvětlení pojmu
česky anglicky
podlahová plocha cleaning area je vnitřní plocha daného uklízeného prostoru vyjádřená v m2 bez vybavení, tedy podle principu „od zdi ke zdi“
skleněná plocha glass area je plocha zasklení vyjádřená v m2, počítaná včetně rámů oken a okenních zárubní
umytí oken window cleaning je umytí oken ze všech stran (v případě dvojitých oken se tedy jedná o umytí všech čtyř skleněných ploch), včetně rámů, zárubní, parapetů (vnitřních, vnějších i meziokenních), dále včetně přemístění lehkého nábytku ( přímo stojícího u čištěných oken) a jeho vrácení na původní místo a dále zabezpečení proti znečištění vertikálních žaluzií. V případě dvojitých šroubovaných oken je součástí umytí i rozšroubování a následné sešroubování.
lehký nábytek easy care furniture lehkým nábytkem se rozumí židle, křesla, věšáky, konferenční stolečky, přenosné registratury, flipčárty, květináče, dekorativní předměty, paravány, odpadkové koše, nádoby na tříděný odpad, skartovačky, apod., jejichž váha nepředstavuje více než 15 kg/kus
suché stírání/vytírání dry wiping/ moping rozumí se setření veškerých ploch a povrchů suchou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven prachových částic
vlhké stírání/vytírání damp cleaning/moping rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů navlhčenou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Tento způsob se používá zpravidla po suchém setření povrchů a jedná se převážně o sprejovou metodu.
mokré stírání/vytírání wet cleaning/moping rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů mokrou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Tento způsob se používá zpravidla po suchém setření povrchů a povrch zůstává mokrý.
lokální stírání/vytírání local cleaning/moping rozumí se stírání/vytírání pouze těch ploch, které jsou znečištěny nebo které jsou každodenně frekventované.
odstraňování ohmatků fingered cleaning rozumí se vlhké setření otisků prstů (vlhké, či pomocí chemie)
umytí dveří doors cleaning je umytí celé plochy dveří z obou stran včetně hran a zárubní (futer)
čištění koberců extrakční extraction carpet cleaning rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné čištění mokrou cestou, tj. extrakční metodou, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění neobsahuje předčištění frekventovaných ploch, ale jeho součástí je předčištění skvrn. Koberce vysychají cca 5 až 8 hod.
čištění koberců kartáčové carpet cleaning by rotary machine rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné strojní čištění rotačními kartáči, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění se používá i jako první krok k předčištění frekventovaných míst před extrakčním čištěním a jeho součástí je rovněž předčištění skvrn i větších rozměrů.
čištění suchou pěnou dry foam carpet cleaning rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné čištění suchou pěnou, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění obsahuje předčištění frekventovaných ploch a jeho součástí je předčištění skvrn. Koberce vysychají cca 1 hod.
suché čištění koberců dry carpet cleaning rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné čištění suchým práškem strojně, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění obsahuje předčištění frekventovaných ploch a jeho součástí je předčištění skvrn. Koberce jsou po aplikaci pouze velmi málo vlhké a lze je ihned zatížit provozem.
čištění vertikálních žaluzií cleaning of vertcal sun-blinds je myšleno čištění textilních žaluzií (nejčastěji mimo objekt pomocí spec. zařízení), včetně demontáže a montáže a distribuce na místo čištění
mytí osvětlovacích těles cleaning of lighting device omytí krytů a vlastního osvětlovacího tělesa včetně demontáže a montáže krytů
mytí vnitřních ploch nábytku cleaning of interior surfaces of furniture vystěhování věcí z vnitřních ploch nábytku, vytření vodorovných i svislých ploch na mokro, nastěhování věcí zpět na původní místo. Kalkulováno v hodinové sazbě.
praní utěrek, ručníků a ubrusů backwashing of dishcloths, towels and tablecloths je požadováno stanovit jednotkovou cenu za praní jednoho kusu. Do této ceny je nutné zahrnout sběr a zpětnou distribuci prádla po celém objektu, odvoz do a z prádelny a vlastní praní a mandlování.
praní záclon washing of curtains je požadováno stanovit jednotkovou cenu za jeden m2 záclony, do ceny je nutné zahrnout praní, svěšení a navěšení záclon, odvoz do a z prádelny
úklid po malování - hodinová sazba cleaning after painting - hourly rate je požadováno stanovit jednotkovou hodinovou sazbu za úklid po malování, který bude prováděn na objednávku a fakturován jako více práce. V ceně musí být zahrnuta veškerá potřebná chemie a použití pracovních pomůcek, nástrojů či technologií.
úklid po malování - plošná sazba cleaning after painting - per square meter je požadováno stanovit jednotkovou sazbu za jeden m2 úklidu po malování, který bude prováděn na objednávku a fakturován jako více práce. V ceně musí být zahrnuta veškerá potřebná chemie a použití pracovních pomůcek, nástrojů či technologií.
hodinová sazba pracovníka bez technologií hourly rate of cleaner without technologies rozumí se jakákoli činnost nad rámec základního úklidu, tedy vícepráce, účtovaná hodinovou sazbou, kdy úklidový pracovník potřebuje ke splnění zadaného úkolu pouze běžnou chemii, pracovní pomůcky či náčiní (například úklidový vozík, mopovací systém, lopatku a smetáček, vysavač na vysávání suchých nečistot apod.)
hodinová sazba pracovníka s technologií hourly rate of cleaner with technology rozumí se jakákoli činnost nad rámec základního úklidu, tedy vícepráce, účtovaná hodinovou sazbou, kdy úklidový pracovník potřebuje ke splnění zadaného úkolu pracovní stroj, či jinou běžně dostupnou a používanou technologii (vysavač na mokré nečistoty se zvýšeným výkonem, extraktor, kalové čerpadlo, elektrocentrálu, průmyslový vysavač apod. )
hodinová sazba pracovníka pro práce ve výškách horolezeckou technikou hourly rate of cleaner for work at heights by high access technology rozumí se cena za jednu hodinu práce pracovníka, který vlastní osvědčení pro práce ve výškách horolezeckou technikou. Před zahájením každé jednotlivé činnosti se každý takovýto pracovník prokáže svým osvědčením správci objektu.
doplňování prostředků personální hygieny refuelling of hygienic systems rozumí se pouze vlastní činnost při průběžném doplňování náplní do zásobníků a dávkovačů toaletních papírů, papírových ručníků, toaletních mýdel, osvěžovačů, sáčků na vložky a pod . Dále se jedná o výměnu prádla a jeho soustředění na sběrné místo objednavatele bez vlastního čištění/praní (viz výše položka „praní utěrek, ručníků a ubrusů“). Veškeré náplně si zadavatel zajišťuje sám, na své náklady.
dodávky hygienického materiálu supply of hygienic materials rozumí se jednotkové ceny za dodaný materiál (hygienické potřeby), celková cena dodaného materiálu je násobek jednotkových cen a počtu dodaných kusů, vlastní manipulace s tímto materiálem (umisťování do daných prostorů, je oceněna v ceně za úklid jednoho m2 - viz "doplňování prostředků personální hygieny
mokré stírání/vytírání wet cleaning/ moping rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů mokrou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Tento způsob se používá zpravidla po suchém setření povrchů a povrch zůstává mokrý.